Branduolinė energija yra ypač svarbi užtikrinant pasaulyje augantį patikimos, prieinamos bei švarios energijos poreikį. 

Branduolinė energija patikima:

  • Branduolinės elektrinės dirba 24 valandų per parą/7 dienų per savaitę režimu ir yra modernios bei sveikos elektros energijos sistemos pagrindas;
  • Branduolinė energija sustiprina energetinio tiekimo patikimumą esant elektros gamybos  šaltinių įvairovei;

Branduolinė energija…

Plačiau: Branduolinės energetikos nauda

 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS ASOCIACIJOS

Į S T A T A I

1. Bendroji dalis

1.1. Branduolinės energetikos asociacija (toliau – BEA arba Asociacija) yra laisvanoriškas fizinių ir juridinių asmenų, kurių veikla susijusi su branduoline energetika, susivienijimas.

1.2. BEA yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos…

Plačiau: Asociacijos įstatai

Asociacijos Prezidentas

Dr. Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos instituto direktorius

Valdyba

Tadas Kaliatka, asociacijos direktorius

Michail Demčenko

Jonas Gylys

Gintautas Klevinskas

Saulius Kutas

Eugenijus Ušpuras. 

Plačiau: Valdyba

http://www.wec.lt/  Pasaulinės energetikos Tarybos Lietuvos komitetas

http://www.euronuclear.org/ Europien Nuclear Society (Europos branduolinė draugija)

Asociacijos steigėjai ir juridiniai nariai

Ignalinos AE http://www.iae.lt/

Kauno technologijos universitetas  http://ktu.edu/lt

Lietuvos energetikos institutas http://www.lei.lt/

Visagino atominės elektrinės projektas  http://www.vae.lt/

Plačiau: BEA dalyvauja