Organizacijos, kuriose dalyvauja BEA

http://www.wec.lt/  Pasaulinės energetikos Tarybos Lietuvos komitetas

http://www.euronuclear.org/ Europien Nuclear Society (Europos branduolinė draugija)

http://cyseni.com/ International Conference of Young Scientists on Energy Issues

 

Asociacijos steigėjai ir juridiniai nariai

Ignalinos AE http://www.iae.lt/

Kauno technologijos universitetas  http://ktu.edu/lt

Lietuvos energetikos institutas http://www.lei.lt/

 

Asociacijos Prezidentas

Dr. Sigitas Rimkevičius, Lietuvos energetikos instituto direktorius